צמחי-בית-תלייה
הדרה קיסוס עצ. 15

הדרה קיסוס עצ. 15

גפנית עצ. 15

גפנית עצ. 15

בת שבע עצ. 15

בת שבע עצ. 15

אשיננטוס מונה ליזה עצ. 15

אשיננטוס מונה ליזה עצ. 15

סקנדנס מגוון עצ. 15

סקנדנס מגוון עצ. 15

סקנדנס ירוק עצ. 15

סקנדנס ירוק עצ. 15

נמטנטוס ירוק עצ. 15

נמטנטוס ירוק עצ. 15

ירקה קע. 20

ירקה קע. 20

פפרומיה זוחלת עצ. 15

פפרומיה זוחלת עצ. 15

פיקטוס עצ. 15

פיקטוס עצ. 15

פייפר עצ. 15

פייפר עצ. 15

פוטוס קע. 20

פוטוס קע. 20